<

ERSTATNING FOR FORÃ…RETS ARBEJDS-WEEKEND07-06-2020 - 21:28

ORIENTERING FRA BESTYRELSEN d. 7.6.2020

 

I maj måned måtte vi aflyse vores arbejds-weekend p.g.a. Corona-krisen.

Der er imidlertid nogle arbejdsopgaver, som ikke så godt kan vente til efterårets arbejds-weekends, og bestyrelsen har derfor besluttet, at beboere kan byde ind og påtage sig en af nedennævnte arbejdsopgaver, og det vil så gælde for 1 arbejdsdag.

Klipning af efeu langs mur og fortov ved østblokken,

Vask af kældervinduer hele vejen rundt om hver blok. Hver blok tæller for 1 arbejdsdag.

Oliering af skifervindueskarme ved kældervinduer. Hver blok tæller for 1 arbejdsdag.

Fejning og gennemgang af kældergange vedr. fjernelse af hensatte ting. Hver blok tæller for 1 arbejdsdag.

Evt. afrensning og maling af den grå sokkel, hvor denne er beskadiget.

 

Henvendelse om nærmere aftale til Randi i nr. 10 B, st.th., tlf. 40718484.

 

Efterårets arbejds-weekends bliver: 12. og 13.sept. samt 21. og 22. nov. 2020

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

<