Husorden

Her findes foreningens husorden og regler for brug af vaskekælder.

Husordenen er lavet for at holde ejendommen og udendørs arealerne i pæn stand og for at skabe et godt naboskab.

Beboerne skal hurtigst muligt anmelde skader på ejendommen / i boligen til ejendomsservice/vicevært eller bestyrelsen (se under kontakt).