Husorden

    Her findes foreningens husorden og regler for brug af vaskekælder.

    Husordenen er lavet for at holde ejendommen og udendørs arealerne i pæn stand og for at skabe et godt naboskab.

    Beboerne skal hurtigst muligt anmelde skader på ejendommen / i boligen til bestyrelsen (se under kontakt).

        ..