Istandsættelse og ombygninger

Inden du går i gang med at istandsætte eller ombygge din lejlighed, skal du være opmærksom på nedenstående.

Det er også vigtigt at undersøge reglerne for ombygninger. Dem kan du finde på Gentofte kommunes hjemmeside.

Som det fremgår af vedtægternes §11 skal alle arbejder være udført håndværksmæssigt korrekt, der skal foreligge de nødvendige byggetilladelser ved konstruktive ændringer, og tegninger af ændringerne skal fremsendes til bestyrelsen og Deas, således at bestyrelsen/foreningen altid ved præcis hvordan rørføring mv. ser ud.

Derudover skal du huske at aftale nærmere med dine naboer, hvis arbejderne kommer til at påvirke deres andel, f.eks. ved ændring af rørføringen. Lav gerne en skriftlig aftale med din nabo om, hvordan ændringerne skal udføres, så der ikke efterfølgende opstår uenighed. I er selv ansvarlige for sådanne aftaler.

Du skal også være opmærksom på, at det ikke er tilladt at tilslutte emhætte og tørretumbler mv. til ejendommens centralsug. Det er således alene tilladt f.eks. at benytte en emhætte med kulfilter.

1. Ombygningsplaner og -beskrivelse skal i kopi forelægges både bestyrelse og administration og der skal foreligge nødvendige skriftlig tilladelser samt evt. byggetilladelse fra kommunen inden arbejder kan påbegyndes.
2. Alle arbejder skal udføres håndværksmæssigt korrekt og alle konstruktive ændringer skal udføres af faguddannede håndværkere.
3. Alle ændringer af VVS- og el-installationer skal udføres af autoriserede installatører.
4. Der skal udføres løbende renhold af adgangsveje og byggeaffald må ikke deponeres uden for lejligheden, men skal straks fjernes fra ejendommen.
5. Alle konstruktive ændringer i bærende konstruktioner skal være forsikringsmæssigt afdækket og anmeldt bygningsforsikringen.