< Tilbage

Havemøde14-02-2017 - 13:38

Mange gode forslag til indretning af vores have og udendørs fællesarealer kom frem på mødet den 8. januar.

Alle beboere var inviteret til havemøde for at drøfe udformningen af vores have.

 

Vi så på, hvordan haven kan indrettes mere hensigtsmæssigt til glæde for alle beboere.

 

Baggrunden for dette var, at vi skal have renoveret kloakkerne og belægningen i gården for at undgå vand i kældrene ved skybrud.

 

Foreningens havearkitekt fremlagde sit forslag sammen med en råskitse og ca. 20 beboere var mødt op med gode ideer, kommentarer og spørgsmål til en livlig debat.

 

Vores havearkitekt gik hjem med en lang liste med forslag, som hun vil arbejde videre med til et par skitser, som vil blive fremlagt til godkendelse på generalforsamling.

 

Tak til alle som deltog.
 

< Tilbage