< Tilbage

Regnvandssikring14-01-2018 - 16:48

Anlægsarbejdet vedr. regnvandssikringen af bebyggelsen Lille Strandvej er i fuld gang og som de fleste beboere har set så arbejdes der på begge sider af bygningerne.

Ved bygningen hvor vaskeriet ligger, er arbejdet nu nået til, at der skal støbes gangareal. Alle beboere vil blive orienteret i god tid, når der lukkes helt af foran vaskeriet, vaskeriet vil være lukket i 3 til 4 dage, derefter vil man kunne benytte vaskeriet igen.

Samtidig med dette arbejde vil der også blive arbejdet på den anden side, hvor der påbegyndes støbning af rækværksvanger.

Tidsplanen er alt efter vejret berammet til at vare til medio marts måned.

Arbejdet forventes færdigt så græsplænen og det grønne areal kan nå at blive reetableret og klar til foråret, samtidig bliver tørrestativerne opsat igen.

< Tilbage