< Tilbage

Asfaltering af gård arealerne påbegyndes i uge 30.23-07-2018 - 16:37

Beboer Orientering

 

Asfaltering af gård arealerne påbegyndes i uge 30.

 

  • Tirsdag og hele uge 30, påbegyndes udskiftning og nedgravning af fire nye brønde.

 

  • I forbindelse med opmåling af terrænet / gårdarealet omkring Lille Strandvej 6-10. Vil der over terrænet være droneoverflyvning – så der kan udarbejdes en nøjagtig opmåling for opretning og lægning af nyt asfalt.Drone overflyvningen vil blive gennemført;

Tirsdag den 24. juli i tidsrummet 8-17.

 

  • Selve flyvningen forventes ikke tage mere end ca. en time. Såfremt det regner eller blæser kraftigt den pågældende dag, udføres flyvningen onsdag eller torsdag.
  • Der flyves med en mindre drone, som har et meget begrænset støj niveau. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det, at man holder afstand til pilot og drone under flyvningen, således at piloten kan arbejde uforstyrret. Piloten er en certificeret dronepilot og kommer fra Orbicon.

 

Bestyrelsen vil løbende orientere om nye tiltag ved asfalt arbejdet, det vil b.la. komme til at berør affaldscontainerne, cykel placeringer, barnevogns placeringer, og div. køretøjer. 

 

På vegne af bestyrelsen / Allan Dam

< Tilbage