< Tilbage

Beboer Orientering26-07-2018 - 06:38

Beboer Orientering

 

Asfaltering af gård.

Næste fase i projektet asfaltering; 

·      

Skraldecontainerne er i dag ”onsdag” midlertidig flyttet tilbage til den oprindelige plads for enden af bygningerne.   

 

·       På fredag den 27.juli 2018, påbegyndes opgravning af alle kantsten i hele gården, derfor skal alle cykler fjernes

        fra cyklestativerne i gården, det gælder også cyklerne ved indgangen til gården.

 

·       I skal stille cyklerne bagerst i haven, på græsarealet ved legepladsen, eller i cykelkælderene.

 

·       Alt legetøj, barnevogne og lign. bedes fjernet til legepladsarealet.

 

·       De motorcykler der står i gården og bag ved bygningerne bedes fjernet ud på Lille Strandvej.  

 

 

Bestyrelsen vil løbende orientere om nye tiltag ved asfalt arbejdet, det vil b.la. komme til at berøre affaldscontainerne, cykel placeringer, barnevogns placeringer, og div. køretøjer. 

 

På vegne af bestyrelsen / Allan Dam

< Tilbage