< Tilbage

ORIENTERING FRA BESTYRELSEN VEDR. RESTAFFALD22-03-2020 - 18:08

Gentofte kommune har bedt bestyrelsen orientere beboerne om, at restaffald skal pakkes i poser med knude på, inden posen lægges i skakten.

 

Hvis affaldet ligger løst i beholderen i kælderen, er der større risiko for, at skraldefolkene kommer i kontakt med det, f.ex. hvis det blæser ud under arbejdet med at tømme beholderen.

 

Dette for at passe på skraldefolkene i disse Coronatider.

 

Venlig hilsen

Lillian Husted

Bestyrelsen

< Tilbage