< Tilbage

ORIENTERING FRA BESTYRELSEN VEDR. AFFALDSHÅNDTERING05-04-2020 - 12:14

Gentofte kommune har sendt os dette vedr. 

 

AFFALDSHÅNDTERING:

 

Vedrørende COVID-19 og beholderkapacitet

Vi befinder os i en særlig situation, hvor mange er hjemsendt fra deres arbejde. Dette kan medføre en
forøget lokal affaldsproduktion og dermed øget pres på jeres affaldsbeholdere.
Låget skal lukke tæt
For at kunne sikre en kontinuerlig afhentning af affald, er det nødvendigt, at lågene på beholderne slutter tæt.
Vi skal derfor bede jer om at være særligt opmærksomme på at undgå overfylde beholderne.
Undgå overfyldning
 Pres og pak affaldet sammen allerede i køkkenet (fx mælkekartonner)
 Fordel affaldet jævnt i beholderne
 Rotér beholdere i løbet af ugen, så det ikke kun er den forreste, der bliver (over)fyldt
 Øget udsortering af de genanvendelige affaldstyper
 Brug de offentlige kuber til glas og papir
Kom overskydende restaffald i plastsække
Hvis der er overskydende restaffald, er det muligt at komme dette i separate plastsække. Ekstra sække
opstilles ved siden af beholderne. Sækkene skal lukkes med knude eller snor. Både klare og sorte sække
accepteres. Der er tale om en nødforanstaltning, som kun finder gyldighed i denne afgrænsede
beredskabsperiode indtil udgangen af april.
Undgå at sprede virus med affaldet - slå knude på posen
Vi skal i forlængelse af vores tidligere meddelelser opfordre til, at I slår knude på affaldsposen, inden den lægges i beholderen.
Hold igen med have- og storskrald
Vi skal bede jer begrænse brugen af kommunens have- og storskraldsordning.
Kontakt Affald og Genbrug
Skulle der opstå en situation på jeres ejendom, hvor affaldet ikke bliver hentet, skal vi bede jer straks rette
henvendelse til Affald og Genbrug. Affald og Genbrug kan kontaktes via renovation@gentofte.dk og 3998
8100.
Med venlig hilsen
Affald og Genbrug, Gentofte Kommune "

Venlig hilsen

Bestyrelsen/Lillian

5.april 2020

 

< Tilbage