< Tilbage

ORIENTERING FRA BESTYRELSEN12-12-2020 - 14:57

 

Bestyrelsen har drøftet nedennævnte problemområder:

 

AFFALDSSORTERING - et par tips:

 

Der sker desværre jævnligt fejl i vores fælles affaldssortering. Det er især i forhold til pap, metalaffald og havecontainerne, at fejlene sker. Dette gør, at Kommunen ikke vil tømme containerne, før det fejlsorterede affald er taget op af containeren igen. 

 

Nedenfor er angivet de typiske fejl, som ses hos os:
• Pizzabakker og mælkekartoner i papcontaineren (skal i restaffald)
• Flamingo (Styropor) i papcontaineren (skal i restaffald)
• Elektriske apparater af metal i metalcontaineren (Skal til EL-skrot kasserne i vaskekælderen).
• Potteplanter i havecontainerne skal være uden plastikpotte. (Plastikpotten skal i plastcontaineren).

 

Vi håber, at I alle vil hjælpe med at sortere jeres affald korrekt.
Er I i tvivl, kan I selv tjekke affald på Gentoftes hjemmeside: https://gentofte.renoweb.dk/Legacy/sg_sorteringsguide2.aspx
Eller hente APP'en Affaldssortering til jeres mobiltelefoner via APP shoppen.CYKLER:
Det er vigtigt, at I kun sætter jeres cykler i stativerne, når I parkerer på vores arealer. Især bedes I lade være med at parkere tæt på affaldscontainerne, da vores viceværter ikke kan komme forbi med dem, når containerne skal tømmes. Vi er ved at rydde ud i de langtidsparkerede cykler uden ejere, så der kan blive plads i stativerne til dem, der måtte have brug for det.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

< Tilbage