< Tilbage

R├śRPROJEKTET05-01-2021 - 18:33

Kære Alle beboere på Lille Strandvej 6-10.

 

Først og fremmest godt nytår til jer alle. Vi håber, at I er kommet godt ind i det nye år og ser frem til at få udskiftet rør og faldstammer så hurtigt, det er muligt at få startet arbejdet.

Kort kan vi fra bestyrelsen orientere, at der nu er lavet kontrakter i forhold til byggesagsadministration samt mulighed for juridisk og teknisk rådgivning (bygherrerådgivning) med DEAS og i forhold til projektrådgivning, kortlægning og byggestyring med Peter Jahn og Partnere (PJP).

Vores rådgivningsfirma Peter Jahn og Partnere (PJP) er så småt begyndt at registrere de eksisterende forhold via 3D kameraer mht.  rørføreringen og rumindretningen i de forskellige lejligheders køkken og bad. PJP har allerede været i opgang 10B før jul, og planen var egentligt at fortsætte dette arbejde i uge 1 og 2 i Østblokken og derpå videre til Vestblokken i ugerne 4 og 5. 

Desværre gør Coronasituationen, at PJP ikke finder det forsvarligt for hverken dem selv eller os beboere at gennemføre fysiske besøg i januar. Derfor er de planlagte besøg fra onsdag og ind i næste uge aflyst og PJP arbejder på en alternativ løsning. Denne løsning er endnu ikke på plads, men vi håber at kunne løfte sløret for deres Plan B inden for kort tid (antageligt inden for en uge). I vil i så fald blive orienteret både via ProBo og opslag eller breve i de enkelte opgange.

 

På bestyrelsens vegne,

Henrik Hasman

 

 

< Tilbage