< Tilbage

ORIENTERING OM R├śRPROJEKTET07-03-2021 - 13:31

Til: Beboere i Lille Strandvej 6A – 10B
Fra: Bestyrelsen
Vedr.: Opdatering på Rør-projektet
Dato: 5. marts 2921

 

AKTUEL STATUS

 

Vi har nu haft det første rådgivermøde med Peter Jahn og Partners (PJP) og vil gerne benytte lejligheden til at give en kort opdatering på, hvor vi er i processen.

 

- Kort fortalt er det meste af kortlægningen af de faktiske forhold nu færdiggjort. Vi følger dermed nogenlunde den tidligere fremlagte tidsplan (se vedlagte bilag). Dog mangler ca. 13 lejligheder at vende tilbage med oplysninger. Disse må stadigvæk meget gerne tage nogle billeder af deres køkkener og badeværelser (og rør under vaskene) og sende til bestyrelsen på bestyrelse@lillestrandvej.dk snarest eller skrive til os, at de gerne vil have besøg af én af os for at foretage registreringen (med handsker og mundbind selvfølgelig). De manglende informationer får ikke opsættende virkning for projektet som helhed, men de kan få betydning for nogle af de manglende beboerne, såfremt de har lavet større ændringer af badeværelserne, da de nye rør her bliver trukket ud fra de oplysninger, som andre beboere i opgangen har indgivet.
- Generelt vil faldstammernes placering i både køkken og bad, samt vandrørene i køkkenerne, blive som de nuværende forhold, mens rørføringen i badeværelserne vil blive ændret i langt de fleste tilfælde, da den nuværende placering i badezonen er uhensigtsmæssig (og ikke længere tilladt). Den endelige placering er endnu ikke fastsat, men der arbejdes på en brugbar løsning.
- Det er forventningen, at håndværkerne tager én opgang ad gangen og at man i næsten alle tilfælde enten vil have funktionsdygtigt afløb og vandforsyning i enten køkken eller bad undervejs, men det kan ikke garanteres, at det vil gælde for alle lejligheder hele tiden. Dette vil afvente entreprenørens plan for arbejdet. Såfremt nogle lejligheder ikke har vand i en periode overhovedet, så vil der være mulighed for at der etableres midlertidig vandforsyning på trappeopgangene.
- Der er nogle kælderrum, som skal ryddes (evt. kun delvist). De berørte kælderrum vil blive meldt ud i god tid inden arbejdet påbegyndes og foreningen vil give adgang til en alternativ placering (f.eks. låst container eller ledig kælder-kapacitet andetsteds i foreningen. Det er de enkelte (berørte) beboeres pligt at sørge for adgang til deres kælderrum og have det ryddet i et sådant omfang, at håndværkerne kan komme til.

 

- Under hele byggeprocessen vil der være adgang til toiletvogne og badefaciliteter placeret i haven imellem de to bygninger. PJP estimerer, at hver lejlighed skal forvente, at der er 3 - 4 uger, hvor man undervejs ikke har adgang til sit eget toilet og bad. Hertil skal så lægges et tilsvarende tidsforløb, hvor man ikke har adgang til vand og afløb i køkkenet. Men som nævnt ovenfor, vil langt de fleste have adgang til enten køkken eller bad hele tiden, således at man kan få vand, børste tænder mm.

 

HVORNÅR STARTER VI SÅ?
- Som nævnt har PJP lavet et udkast til en tidsplan (den vedhæftede fil). Processen er således, at PJP nu udfærdiger udbudsmaterialet, som en lille håndfuld entreprenører kan byde på omkring 1. juni, efter bestyrelsen har haft det til gennemsyn og godkendelse. Her vil opstartstidpunktet indgå som én af flere udvalgsparametre (prisen er en anden vigtig parameter). Hvis den valgte entreprenør har mulighed for det, er det tanken, at håndværkerne starter omkring uge 30 (slutningen af juli 2021), men det er endnu usikkert, om denne dato holder (det er f.eks. midt i industriferien). Entreprenøren vil også have mulighed for at give input til, hvilken opgang der startes med ud fra, hvordan arbejdet kan planlægges mest hensigtsmæssigt.

Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvornår hvilke opgange bliver berørt hvornår. Når vi har entreprenøren på plads, er det højeste prioritet for bestyrelsen at få lagt en plan for udskiftningen i detaljer, så alle beboere har et bedre overblik over, hvornår de kan tænkes at blive påvirket direkte af udskiftningen. Det skal dog understreges, at enhver plan vil risikere at blive påvirket af uforudsete hændelser og forsinkelser, så man skal ikke forvente, at man kan lægge meget fastlåste planer længe før håndværkerne starter i opgangen. Men vi vil selvfølgelig fra bestyrelsens side gøre vores yderste for at få så langsigtede og konkrete planer fra entreprenøren som muligt.

< Tilbage